Web Servis Geliştirme

Basit Nesne Erişim Protokolü yani SOAP temel olarak, internet üzerinde yer alan küçük miktardaki bilgileri ya da mesajları aktarma protokoludur. SOAP mevcut mesajları XML formatında HTTP kullanarak göndermektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise SOAP’ın XML tabanlı kullanım dışında herhangi bir kullanıma izin vermediğidir.

RESTful Nedir?

Temsili Durum Transferi RESTful Client-Server iletişimi ile ilgili bir mimaridir. HTTP protokol’ü ile paralel şekilde geliştirilmiş olması dışında bugün tüm dünyanın aşina olduğu World Wide Web sisteminde kullanılmaktadır.

Restful mimarisi kullanan servislerin tamamına genel olarak RESTful servis denilmektedir. Buradaki amaç Client ile Server arasındaki veri akışını SOAP ve WCF gibi daha kompleks yapıya sahip mimariler ile sağlamak yerine, HTTP üzerinden sağlamaktır.

Mevcut tüm sistemlerdeki uygulama geliştirmelerinizi uzman ve profesyonel ekibimiz ile SolvePark olarak sizlere sunmaktayız.

Hizmetlerimiz hakkında sizi daha detaylı bilgilendirmek isteriz.