Çok Kanallı Pazarlama (MCM)

Dijital dünyanın hayatımızda gün geçtikçe daha fazla yer kaplamaya başlaması ve dijital pazarlama kanalların sayısındaki artışla birlikte markalar dijital pazarlama stratejilerini çok kanallı pazarlama üzerine kurmaya başladı. Dijital pazarlamada dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise, bir kanalda bilinirlik yaratacak görünürlüğün altına inmemek ve optimum yatırım getirisi (YG) dengesini yakalayabilmektir.

Çok Kanallı Pazarlama Nedir?

Çok kanallı pazarlamayı (Multi Channel Marketing) dijital ve offline uygulamalar dahil olmak üzere oluşturulmuş iletişim ve pazarlama stratejilerinin bir bütünü olarak tanımlayabiliriz. Amacı mecra bazında farklı pazarlama teknikleri kullanarak tüketicinin bulunduğu yere göre birbiri içinde entegre olabilen çözümler üretmektir. Pazarlama ve iletişim faaliyetleri mecraya göre değil, tüketicinin deneyimlerine göre yapılır, tüketici odaklıdır. Çok kanallı pazarlama, birden çok pazarlama kanalı vasıtasıyla birden çok kişiyi hedeflemek anlamına da gelmektedir.

Çok Kanallı Pazarlamada Yazılım Entegrasyonlarının Önemi

Çoklu dijital pazarlama kanallarında entegrasyonlar ve programatik satın alma faaliyetleri hayati önem taşımaktadır. Web sitenizin bir CRM ile entegrasyonu, CRM bilgilerinin Facebook reklamlarında kullanılacak hedef kitle ile entegrasyonu, SolvePark Analytics gibi size özel bir analytics uygulamasının programatik satın alma sistemlerine bağlanması gibi sadece hayal gücünüzle limitli olan entegrasyonlar reklamların doğru zamanda, doğru kurguda ve doğru kişiye gösterilmesini sağlayacağından etkili çok kanallı pazarlama ve düşük reklam maliyeti ile sonuçlanacaktır.

Başarılı Çok Kanallı Pazarlama Stratejisi Nasıl Çizilir?

  • İdeal tüketici profili doğru bir şekilde açıkca belirtilmelidir. Profillemeler birden fazla olabilir. Çoklu pazarlama kanallarında kullanılacak kanallar ve stratejiler her bir profillemeye göre ayrı ayrı planlanmalıdır.
  • Pazarlama sonucunda kurulacak iletişim, tüketiciye bir fayda sağlamalıdır. İlgi çekici ve faydalı bir mesaj her zaman bariz reklam kokan bir mesajdan daha etkili olacaktır. Mesajın sonunda bir aksiyon kelimesi veya cümlesinin kullanılması, tüketiciyi yönlendirmede etkili olacaktır.
  • Pazarlama kanallarında kullanılan dil, ortak bir dil olmalıdır.
  • Mobil, tablet ve masaüstü cihazların tümünde çalışacak cross-browser destekli bir websitenizin olması gerekir. Web sitenizin her platformda ve her cihazda ulaşılabilir ve doğru okunabilir olmaması pozitif bir etki yaratmak isterken negatif bir etkiyle sonuçlanabilir.
  • Kullanılacak kanallar birbiri içinde entegre çalışmalıdır.
  • Ölçümleme çoklu pazarlama kanallarında kritik önem taşımaktadır. Pazarlama kanalları ve daha önce koyulan KPI ve hedefler tek tek ölçümlenebilmeli, hedefler doğrultusunda mecralardaki harcanacak bütçe, hedefleme yöntemleri, iletişim mesajları ve diğer unsurlar bu yönde optimize edilmelidir.
  • Çoklu pazarlama kanallarının başını çeken RTB (Real Time Bidding) platformları arz talep yöntemine göre çalışmaktadır. Bu sebeple yatırım getirisi ve yeterli görünürlük iyi hesaplanmalı ve bu platformlardaki optimizasyonlar sık ve veriler ışığında yapılmalıdır.

Neden SolvePark?

SolvePark 15 yıllık dijital pazarlama deneyimi ve 21 uluslararası dijital pazarlama sertifikasıyla markanızın çoklu pazarlama kanalları stratejisi ve iletişimini uzman ellerle kurgulayıp uygulamakla kalmayıp, yaptığımız dijital pazarlama entegrasyonu ve ürünleriyle dijital pazarlama stratejinize yeni bir deneyim katıyoruz.

Hizmetlerimiz hakkında sizi daha detaylı bilgilendirmek isteriz.